Retenční PJR-OS retenční nádrž samonosná – stačí základní betonová deska, na niž se retenční nádrž usadí a dále stačí obsypat zeminou, maximální zásyp na retenční nádrž je 30cm výšky zeminy, retenční nádrž je pouze pochozí. Retenční nádrž samonosná není pojízdná a není vhodná do lokality se spodní vodou či jílovitého podloží. Každá naše samonosná retenční nádrž má statický výpočet pro únosnost zeminy.

Usazení do 30 cm pod úrovní terénu
Nechci přejíždět autem
Nemám spodní vodu či jílovité podloží
Vnitřní průměr nádrže: 270 cm
Výška nádrže bez revizního otvoru: 200 cm
Průměr revizního otvoru: 60 cm
Výška revizního otvoru: 20 cm
Výška přítoku od betonové desky DN125: 186 cm
Výška přepadu od betonové desky DN125: 180 cm
Prostupy pro čerpadlo a elektrický kabel ve víku nádrže: 2x DN32
Váha 245 kg

Skladem

Původní cena

36 960  Cena vč. DPH

Aktuální cena vč. 12% DPH

36 960 

Cena bez DPH

33 000 

Poznámka: pro firmy je DPH 21%